vi är hotade ...

Metro, tisdag 2013-06-25

Kinesisk ullhandskrabba kan hota våra svenska vattenarter.Risken är stor att främmande djur och växter från ett fartyg rubbar det naturliga ekosystemet i ett annat havsområde. Exempel på arter som kan ha spritts så till svenska vatten är den amerikanska kammaneten, kinesiska ullhandskrabban och vandrarmusslan, säger Jan Schmidtbauer Crona på Havs- och vattenmyndigheten (Hav).