Inkludering, exkludering, segregation, integration

Inkludering
"Vi skall integrera dom" är väl en självmotsägelse?

Så länge vi kan peka ut "dom" bekräftar vi ju att de är inte del av oss.

Samma sak gäller för det berömda "utanförskapet". Begreppet fastslår att vi är inne, och dom är ute. Begreppet används också för att fastslå ett slags jämlikt, konfliktfritt innanförskap: alla vi här inne är lika, alla är vi inne. Både städerskor och miljonärer är inne, och vi är bättre än avvikarna där ute.

Här blir det tydligt hur bilden av samhället har ändrats. Från att bestå av polerna "arbetande" och "dom som inte arbetar (utan lever på andras arbete)" har det långsamt målats ut en ny bild: vi som arbetar mot dom som är lata som lever på vårt arbete. Och "dom" har av många etnifierats, så att vi har fått bilden av "svenskar mot invandrare".

Vänster: arbetare mot kapitalister
Socialdemokrati: arbetare mot … äh … tja …
Konservativa: arbetare (inklusive kapitalister) mot lata som låtsas vara sjuka …
Nazister: arbetare mot intellektuella
Rasister: svenskar mot utlänningar

Så kan det gå när man inte vågar uttala konfliktlinjerna längre: andra omformulerar konflikterna och målar upp nya motsättningar för att främja andra intressen.